Vizyonumuz

Okul öncesi eğitim alanının  hedef ve amaçları doğrultusunda okul öncesi dönem çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçları dikkate alınarak, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen, çocuk haklarını koruyan ve aile katılımına verdiği önem doğrultusunda çocukları yetiştirmeyi sürdürmek,

Çocuklar, öğretmenler  ve ailelerle ilgili özgün proje, araştırma, aile eğitimi ve katılımı çalışmaları gerçekleştirmek,

Çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak bilim ile iç içe olmalarını sağlayıcı multi-disipliner programlar oluşturmak,

Okul Öncesi Eğitimi  öğrencilerine örnek uygulamalar sergileyerek model uygulamalar sunan bir uygulama alanı oluşturmaktır.

Misyonumuz

Geleceğin dünyasına yön veren insanlar, bugünün çocukları olacaktır. Bu noktadan hareketle eğitim liderlerinin en önemli görevi yeryüzü mirasçılarını nitelikli insanlar olarak yetiştirmektir. Okulumuzda eğitim faaliyetleri etkinlik temelli yapılandırılmış olup, bilişsel aktivitelerin yanında moral gelişimi sağlayıcı aktiviteler de bulunmaktadır.

 

Bu vesile ile hedefimiz; Sosyal becerileri gelişmiş, özgüvenli, varlığa karşı sevgiyle alaka duyan, dil becerisi ve ifade zenginliği kazanmış, özdenetimli, çevre duyarlılığına sahip, milli-manevi değerlerine bağlı ve bunların yanısıra akademik başarısı yüksek bireyler yetiştirmektir.