Egitim Sistemimiz

İngilizce

 • Gösteri (Demonstration)
 • Soru-cevap
 • Drama ve rol yapma
 • Benzetim
 • İkili çalışmalar ve grup çalışmaları
 • Pandomim
 • Storytelling

Okul Öncesi İlköğretim Hazırlık

 • Görsel Algı Çalışmaları
 • İşitsel algı çalışmaları (Fonolojik duyarlılık)
 • Dikkat ve hafıza çalışmaları
 • Temel kavram çalışmaları
 • Problem çözme ve tahmin çalışmaları.
 • Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları
 • Özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları.
 • Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları.
 • Sosyal-duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları.
 • Okuma-yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları.
 • Duyu eğitimi çalışmaları.
 • Nefes ve ritim çalışmaları